Copyrights & voorwaarden

Deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en zal regelmatig worden bijgewerkt. Ronald Schot kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze website kunnen voorkomen.

Ronald Schot kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan computer hard- of software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website.

Ronald Schot behoudt zich alle auteursrechten op de gehele inhoud van deze website voor, inclusief alle grafische en fotografische afbeeldingen, tenzij anders vermeld.

Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder vermelding van de auteursrechten van Ronald Schot.

Compliment?
We worden steeds vaker geconfronteerd met collega & concurrende fietsbedrijven die teksten of delen daarvan, maar ook de speciaal gemaakte logo’s, voor eigen gebruik schaamteloos kopiëren van onze website. Nogmaals willen we wijzen op bovenstaande auteursrechten en mocht dat u niet tegenhouden: vermeld dan in ieder geval altijd de bron met ons websiteadres op uw “eigen creatieve” reclame uitingen.

© Ronald Schot 2022. Alle rechten voorbehouden.