Accu’s voor de elektrische fiets

De Gouden Regels voor gebruik van fietsaccu’s

Op deze pagina vind u uitgebreide informatie over accu’s van elektrische fietsen.

De Gouden Regels

 • Lees altijd de gebruikershandleiding over de laadprocedure en de gebruiktips die bij u nieuwe elektrische fiets wordt geleverd. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • De fietsaccu, het accumanagementsysteem en de motor zijn hoogwaardige onderdelen die door de fabrikant zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd voor optimale prestaties en levensduur. Laat daaraan nooit door ondeskundigen werken.
 • Bewaar de fietsaccu bij voorkeur niet onder heel warme of koude omstandigheden. Dus niet bij vrieskou in de fietsenschuur of ‘s zomers in de auto. Door kou kan er minder energie worden opgeslagen. Afneembare accu’s kun je het beste in huis bewaren, zeker als je langere tijd niet fietst.
 • Vermijd dat de fietsaccu geheel ontladen raakt. Zogenoemde ‘diepontlading’ is schadelijk voor elke fietsaccu. Als je de fiets langere tijd niet gebruikt, laad de accu dan toch af en toe bij (advies; circa 1 a 2 keer in de maand). Elke fietsaccu beschikt over een indicatie van de laadtoestand (meestal een serie lampjes). Het is verstandig deze in de gaten te houden.
 • Houd er rekening mee dat een fietsaccu (net als die in je telefoon of laptop) niet ‘het eeuwige leven’ heeft. In de praktijk is een maximale levensduur van zo’n 4-5 jaar realistisch; uiteraard afhankelijk van hoe de accu gebruikt wordt. Het kan dus verstandig zijn om rekening te houden met een afschrijving op je fietsaccu, zodat je deze op termijn kunt vervangen.

Als de fietsaccu aan het einde van zijn levensduur is, lever deze dan in bij één van de meer dan 2.000 inzamelpunten. De fietsbranche heeft daarvoor een zorgvuldig inname- en recyclesysteem ontwikkeld met Stichting Batterijen, STIBAT.

Andere accu wetenswaardigheden

De actieradius is van diverse factoren afhankelijk en wordt sterk beïnvloed door:

 • Capaciteit (Ah) en spanning (V) van het batterijpakket;
 • Trapbekrachtigingsniveau (Eco/Normal/Power);
 • Trapbekrachtigingskarakter oftewel rijprogramma (Optimaal/Plus/Toer, vraag uw dealer naar de mogelijkheden);
 • Bandenspanning (min. 4 bar);
 • Omgevingstemperatuur;
 • Windkracht;
 • Rijsnelheid;
 • Gewicht van de berijder en de belading;
 • Rijgedrag;
 • Toestand van de weg;
 • Gebruik van versnellingen.

Met het ouder worden van het batterijpakket neemt de actieradius merkbaar af.

Schakelen
Indien de fiets met versnellingen is uitgerust, schakel tijdig voor het vergroten van de actieradius.

E-bikes en kou

Het is goed om stil te staan bij de invloed die een lage buitentemperatuur op E-bikes heeft. De kou heeft met name invloed op batterijpakketten en LCD-displays.

Batterijpakketten

Een bekende eigenschap van alle Li-ion batterijpakketten is dat deze gevoelig zijn voor lage temperaturen. Dit heeft te maken met de gebruikte chemie die onderhevig is aan temperatuurseffecten. Bij temperaturen onder 10 ºC betekent dit over het algemeen een langere laadtijd, minder vermogen en minder beschikbare energie. Het is het goed om hier rekening mee te houden.

De actieradius van de accu zal sterk afnemen bij lagere buitentemperaturen. Dit komt doordat de energie in het batterijpakket minder makkelijk stroomt bij kou. Bij temperaturen onder de 10°C moet u rekening houden met 10% actieradiusverlies en bij temperaturen onder 0°C kan zelfs dit oplopen tot een afname van 15-25% van de actieradius. Dit betekent dat wanneer u bij 20°C bijvoorbeeld een actieradius van 40 km haalt, dit bij 0°C met zo’n 10 km kan afnemen. Het temperatuureffect is in tegenstelling tot het ouderdomseffect tijdelijk. Dit betekent dat wanneer de omgevingstemperatuur weer hoger wordt de actieradius weer terug op het oude niveau komt. Dit geldt ook voor laadtijd van het batterijpakket. Hoe lager de omgevingstemperatuur des te langer de laadtijd. Indien mogelijk laad het batterijpakket daarom bij kamertemperatuur op. Het batterijpakket zal dan sneller opladen en een hogere actieradius hebben door de hogere starttemperatuur.

Displays

LCD-displays hebben de eigenschap dat deze bij lage temperaturen trager reageren. Het display is dan niet defect. Bij een stijging van de omgevingstemperatuur zullen de gegevens weer met een normale snelheid verschijnen.

Bosch techniek: actieradius indicatietabel

Gemiddelde actieradius met snelheid

Het aantal kilometers dat u kunt rijden met een volledig opgeladen batterijpakket is voor een groot deel afhankelijk van de gebruikte ondersteuningsstand.

Stand Snelheid Gemiddelde actieradius
Eco Tussen de 20 – 25 km/u 140 km
Tour Tussen de 20 – 25 km/u 85 km
Sport Tussen de 20 – 25 km/u 65 km
Turbo Tussen de 20 – 25 km/u 60 km
Deze waarden zijn gemiddeldes, een kleine afwijking is mogelijk

 

Daarnaast zijn er een aantal factoren die invloed kunnen hebben op de actieradius. Volg de onderstaande instructies op een optimale actieradius van de elektrische fiets te behalen:

 • Trap voldoende bij, hierdoor verbruikt het batterijpakket minder energie;
 • Zorg voor voldoende bandenspanning, minimaal 4 bar;
 • Gebruik bij het wegrijden zoveel mogelijk een lichte versnelling en schakel tijdig ter vergroting van de actieradius;
 • Fiets zoveel mogelijk in constante snelheid. Vaak stoppen en weer optrekken kost veel energie;
 • Volg het laadadvies goed op en zorg voor regelmatig onderhoud, zodat het batterijpakket en de E-bike in optimale conditie blijven;
 • Laad en bewaar het batterijpakket zoveel mogelijk bij kamertemperatuur, dit heeft een positieve invloed op de actieradius van de elektrische fiets. Houd tijdens het fietsen bij een omgevingstemperatuur van minder dan 10 graden Celsius rekening met een aanmerkelijk lagere actieradius;
 • Bedenk dat ook het gewicht van de berijder, de leeftijd van het batterijpakket, de windkracht en de toestand op de weg invloed hebben op de actieradius van uw elektrische fiets.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!